Nieuws: 16 december

Vrienden van Mercy,

We leven in de adventstijd. Nog 9 dagen en dan is het kerst. Met elkaar herdenken we dan de geboorte van de Zoon van God, Jezus Christus, Die kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. (Lukas 19 vers 10) In de kerstnacht, toen de Vredevorst geboren werd, klonk de engelenzang: 'Ere zij God...en vrede op aarde'. Die ware vrede tussen God en de mens is gratis te verkrijgen bij die Vredevorst die er zo'n hoge prijs voor betaalde. Die vrede zal ook zijn uitstraling hebben tussen mensen onderling. Er komt een echt VREDERIJK. Nu leven we nog in een wereld waar zo'n 80 conflicten/oorlogen woeden. Hoe ingrijpend!

Juist gisteren kreeg ik een video uit Nigeria waarop te zien was hoe een jongeman gestenigd werd omdat hij van de Islam overgegaan was naar het Christendom en de Heere Jezus beleed als de Zaligmaker van de wereld.

Hoe vreselijk. Zulke videos delen wij gewoonlijk niet maar in Afrika gaat men daar anders mee om. Er werd bijgeschreven: 'De meest pijnlijke dood voor de zaak van Jezus Christus.'

Toen ik dit las moest ik denken hoe dat gebeurde met Stefanus. Hoe hij uitriep terwijl de stenen op hem neerkwamen: 'Heere Jezus, ontvang mijn geest'. Daarbij gebeurde het dat Stefanus, voordat hij stierf, met een luide stem, bad voor hen die hem ter dood stenigden. (Handelingen 7)

Hoe zou ik dit ervaren, als het met mij gebeurde? Dat vroeg ik mij af...🤔

Er is ook positief nieuws: twee weken geleden werd er opgeroepen tot gebed voor de mevrouw die te zien is op de foto: Rhoda Jatau, moeder van 5 kinderen. Omdat zij een video deelde waarbij de brute moord door moslim extremisten op de jonge christin Deborah Samuel werd veroordeeld- waar ik in het verleden over schreef - wachtte haar de doodstraf (zogenaamd vanwege godslastering) opgelegd door een Sharia gerechtshof. Zij zat achttien maanden in de cel en is vorige week, door bemiddeling van CAN, (Christian Association of Nigeria) vrijgelaten! De HEERE hoort en verhoort op Zijn tijd! 🙏

Hier een jonge moeder met haar baby van onze kerkelijke gemeente uit Ndeborofoke wiens huis ingestort is. Hoe mooi is het dat wij, en honderden anderen zoals haar die geen hoop hebben naar wereldse begrippen, via stichting Mercy mogen en kunnen steunen: met gebed en financieel! 🙏

Op deze video is te zien dat er een test wordt uitgevoerd, waarbij uitleg gegeven wordt, van het produceren van gas uit afval. Dit gas is dus gratis na de installatie van eenvoudige, daarvoor bestemde, middelen. Gas wat in de stad gebruikt wordt om op te koken maar voor velen nu (bijna of geheel) onbetaalbaar is geworden. De test is zeer geslaagd. Het ligt in de bedoeling om mensen op te leiden in een trainigscentrum in Abakaliki. Daar is veel interesse voor. De bouw en opzet van dit trainingscentrum wordt betaald vanuit st. Mercy omdat we hiermee bijdragen aan hulp voor mensen die het zeer moeilijk hebben. Ook bij dit project wordt het Woord verspreid. 📖 Begin volgend jaar DV hoort u hier meer van als dit project officieel geopend wordt.

Vorige week deelde ik bovenstaande poster. Ondertussen is de verkoop geweest en mag ik doorgeven dat deze zeer geslaagd was. Er is voor ruim €300 euro aan tweedehands boeken verkocht. Alles voor st. Mercy. Veel dank aan allen die hieraan een bijdrage leverden, in het bijzonder Lisette en Arianne.

PS: En de verkoop loopt nog steeds door. 😊 Het is zelfs zo dat tweedehands (kinder)boeken blijvend ingeleverd kunnen worden! 😉

Van harte wensen we alle deelnemers van onze WhatsApp groep met allen die met hen verbonden zijn een goede zondag en gezegende kerstdagen.

Dat we naast het herdenken van de komst van de Zaligmaker ook mogen stilstaan en door genade ook mogen uitzien naar Zijn wederkomst.

Veel dank voor het warme meeleven wat we op diverse manieren mogen ervaren!

Namens het bestuur van stichting Mercy,
Teunis Rijneveld.


Nieuws: 2 december

Vrienden van Mercy,

Gisterenavond nam ik deel aan een vergadering van de RZC. (Regionale zendingscommissie van de ZGG) Daar komen besturen van PZC's (Plaatselijke zendingscommissies) samen. Het was goed om daar te zijn en belangrijke punten met elkaar te delen. Eén van de punten die mij trof was de informatie dat er van de 8 miljard bewoners van de aarde er nog 3,4 miljard niet bereikt zijn met het Evangelie. Dat is 42.5 %. Nu moeten we niet gelijk de conclusie trekken dat daarom de Heere Jezus nog lang niet terugkomt. Het is namelijk zo (als voorbeeld) dat Turkije hoog op de lijst staat van de nu onbereikte volken terwijl daar het Evangelie o.a. door Paulus op vele plaatsen gebracht is. Alleen: Dat was generaties geleden. Het percentage van 42,4 gaat dan ook over mensen die NU leven. Tegelijk geeft het indringend aan dat er een zeer grote taak ligt voor een ieder die zich christen noemt.

Het leven van christenen gaat voor velen door diepe dalen. Tegelijk houden ze hoop omdat de HEERE hen bijstaat. Daarover is te lezen in het aangrijpende artikel wat vorige week in het ND stond. Weet dat van alle christenen die wereldwijd om het leven gebracht worden er bijna 90% (ongeveer 5.000) uit Nigeria komen! In de afgelopen maand november alleen al werden er 10 predikanten ontvoerd. Het indrukwekkende interview met een Nigeriaanse predikant is hieronder te lezen.

De positieve ontwikkelingen in Nigeria gaan ook steeds door. Hier worden, onder leiding van ds. Ofor die daar in het verleden een opleiding voor volgde, zonnepanelen aangebracht bij het weeshuis van de Nigeria Reformed Church. Deze worden bekostigd door Bijzondere Noden. Tegelijk krijgen studenten hier een praktische opleiding. Mooi om te zien!

Hier een foto van één van de ruim 100 personen die nu via Stichting Mercy kan studeren waar dit anders niet mogelijk was. Mevrouw Chinelo volgt een medische opleiding voor leidinggevenden. Voor DV 2024 zijn er 152 aanvragen ingediend. Leerlingen voor basisonderwijs t/m universiteir onderwijs.

Veel dank aan hen die al boeken inleverden. Inleveren voor de verkoop in Ermelo kan nog tot
maandag 4 december 11.00 uur bij mevr. J. (Janneke) de Jong, Rehoboth, Michelangelostraat 280 Rotterdam (tel. 06-38271085) of bij fam. T. J. (Teunis & Jenny) Rijneveld, Evenaar 27. Rotterdam (tel. 06-14968512)

Een vriendin uit Doetinchem verraste ons met bijgaande actie die zijzelf organiseert zonder dat wij ervan afwisten. Bijzonder leuk! Bestellen kan rechtstreeks bij Ali. (Zie poster) Voor Rotterdam e.o. & Ermelo e.o. kan dit ook bij Janneke de Jong (06-38271085 ) of Arianne Berkhout (06-40372894 ) of fam. T. J. Rijneveld.(06-14968512) Voor Rotterdam en Ermelo geldt bestellen svp voor 15 december.

Vorige week stuurde ik het nummer van de bankrekening van st. Mercy door op verzoek van diverse mensen. Daarop kreeg ik het verzoek of het ook mogelijk was om een link door te sturen waarmee heel eenvoudig een gift overgemaakt kon worden. Vanwege die goede vraag stuur ik onderstaande link nu mee hoewel het niet mijn gewoonte is om telkens om giften te vragen. Tegelijk doe ik het in het besef dat er niets voor onszelf bij is maar 100% voor de minderbedeelden in Nigeria. Voor dat goede doel zetten we ons in met het gebed dat dit eenvoudige werk mag bijdragen tot de uitbreiding van Zijn heerlijk Koninkrijk. Daarom gaat al onze hulpverlening ook samen met het doorgeven van het Woord. Het Woord wat zo onmisbaar nodig is, zowel voor ons als voor hen die hulp mogen ontvangen. 📖 Laten we met elkaar biddend staan om al het werk, wereldwijd, wat in Zijn Naam verricht mag worden!

https://pay.digiwallet.nl/consumer/unified-transaction/launch/58936/acce95a1-8bd1-11ee-9da0-ecf4bbbf5e30/0

Tot slot: Veel dank voor het gebed en al het andere meeleven wat wij, door Gods genade, mogen ervaren bij al het werk.

Allen een hartelijke groet en een gezegende zondag gewenst.

Namens het bestuur van stichting Mercy,
Teunis Rijneveld.


Nieuws: 18 november

Vrienden van Mercy,

Wat is het een voorrecht om hulp te mogen bieden in een verscheurd land als Nigeria. Het land telt momenteel zo'n 220 miljoen inwoners. (Nederland telt bijna 18 miljoen inwoners) Het is het land met het hoogste aantal inwoners van heel Afrika. De gemiddelde leeftijd is in Nigeria erg laag: 18 jaar! Er zijn veel jongeren (ook ouderen) die geen werk hebben. De problemen zijn groot. Om er enkelen te noemen: in Nigeria zijn meer dan 8 miljoen mensen afhankelijk van hulp, ruim 3½ miljoen mensen zijn ontheemd, een kleine 90.000 mensen zijn er op de vlucht. Er wordt zoveel terreur uitgeoefend door diverse groepen waaronder Boko Haram. Deze week ontving ik nog een video van gewapende Fulani strijders - gekleed in militaire uniformen - die mensen gekidnapt hadden. Zij die gekidnapt waren werden gedwongen om familie te bellen voor het betalen van losgeld. Komt er geen geld dan wacht onthoofding. Hoe afschuwelijk ingrijpend!!! Toch mogen we in dit land de hoopvolle boodschap van het Evangelie doorgeven. Ondertussen zijn er ruim 400 Bijbels verstuurd en worden mensen opgeleid en aan werk geholpen.

Er zijn dit jaar 102 personen die kunnen studeren omdat ze in het Studiefonds van st. Mercy zitten. Het kost ons Nigeriaanse bestuur diverse dagen om met een ieder een persoonlijk gesorek te hebben. Op de foto die een dag of 10 geleden gemaakt is ziet u wachtende personen van de NRC te Ndeborofoke, Edomia, Anyadulogu die een verzoek om hulp ingediend hadden. Zij wachten om gehoord te worden. Voor komend jaar verwachten we meerdere aanvragen.
In Nigeria wordt hard gewerkt om de budgetten voor het komend jaar op tijd gereed te hebben.

Onze vriend Emeka Ogazi, heeft, naast het vele werk wat hij voor st. Mercy doet, ook een eigen bedrijf waar hij organische meststoffen produceert uit afval producten. Afgelopen week was hij gevraagd te spreken tijdens 2 bijeenkomsten voor landbouwers, georganiseerd door de overheid. Alle deelnemers kregen gratis een flink proefpakket van zijn organische meststoffen mee, bekostigd door de overheid. Deze broeder is nu bezig om een trainingscentrum op te zetten waar les gegeven wordt om biogas te produceren uit afvalstoffen. Dit trainingscentrum wordt ook als een éénmalig project door ons als st. Mercy gefinancierd.

Afgelopen woensdag tot en met vrijdag werd de Synode van de NRC gehouden. Ds. Sonnevelt met zijn vrouw is nu in Nigeria op bezoek. Gelijk ook om te spreken tijdens een ambtsdragers conferentie.

Het was in 1988 dat ondergetekende door ZGG werden uitgezonden naar de stad Abakaliki in Nigeria. Dat was voor het eerst dat ZGG een stadsevangelist uitzond. Nu wordt er vanuit de ZGG door ds. Zippro met onze zusterkerk - de NRC - meegedacht over verdere stadsevangelisatie. Ondertussen wordt er in diverse steden al door de NRC - de Nigeria Reformed Church - gewerkt. Zie voor het verslag over dit bezoek het artikel in onderstaande Paulus. Te lezen door middel van het aanklikken van onderstaande link.

Veel dank voor het warme meeleven ook voor de giften die regelmatig ontvangen mogen worden. Hartverwarmend.

Een gezegende zondag gewenst, namens het bestuur van stichting Mercy, Teunis Rijneveld.