Visie en missie

Onze stichting wil zich vanuit een christelijke compassie inzetten om de levensomstandigheden van mensen in Nigeria te verbeteren, door het ondersteunen van lokale initiatieven op het gebied van noodhulp, algemene diaconale ondersteuning, onderwijs, zorg voor weduwen, wezen en (ex)gevangenen.

We weten ons gedreven door volgende woorden uit de Bijbel:

Hebree├źn:13:3: Gedenkt de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof hij ook zelven in het lichaam kwalijk behandeld waart.

Jakobus 1: 27: De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.

Bestuur

T.J. Rijneveld Voorzitter

W.D. Berkhout Penningmeester

M.J. Rijneveld Secretaris

Contactgegevens

Stichting Mercy

Evenaar 27

3067 DA Rotterdam

t.j.rijneveld@solcon.nl

NL40ABNA0104257768

KvK 82755817

RSIN 862592495