Nieuws: 30 december

Vrienden van Mercy,

Vandaag het laatste bericht van dit jaar.

Het Kerstfeest ligt weer achter ons. Wij mochten opnieuw het bijzondere gebeuren overdenken: De geboorte van Jezus Christus, Zijn komst naar deze wereld, om door lijden en sterven verzoening aan te brengen. Een niet te bevatten wonder!

En...terwijl er wereldwijd gezongen werd: 'ERE ZIJ GOD en VREDE OP AARDE in de mensen een welbehagen', vond er een zeer gruwelijke moordpartij plaats in Nigeria. Van zaterdagavond tot maandagmorgen toe werden diverse dorpen in de provincie 'Plateau state' aangevallen door extremistische Fulani’s.

Enkele vrienden uit Nigeria stuurden mij op de 2e kerstdag en daarna video's waar beelden op te zien waren, zo erg...daar zijn geen woorden voor. Opnieuw zijn er meer dan 100 - sommige bronnen spreken over 160 - mensen omgebracht waaronder jonge moeders en hun baby's. Diep ingrijpend! Zie voor meer informatie hieronder.

 

https://www.rd.nl/artikel/1046855-ruim-honderd-doden-door-bendegeweld-in-christelijke-regio-nigeria

 

https://tweedekamer.sgp.nl/actueel/nieuws/opnieuw-bloedbad-onder-nigeriaanse-christenen

Ook in de Tweede kamer zijn daar, naar aanleiding van dit gebeuren, vragen over gesteld. Zie daarover voor meer informatie bijgaande link.

 

Op deze foto, die ik 2 weken geleden kreeg, staat één van de meer dan 200 wezen en kwetsbare kinderen/jongeren die wij helpen. Zij heet Chiamaka Nwokpoku en studeert op de universiteit. Daarnaast werkt zij als kleermaakster. Omdat Chiamaka een huidziekte kreeg liepen al haar klanten bij haar vandaan. Als u/jij op de foto klikt is de huidziekte nog duidelijker te zien. Toen dit bekend werd bij één van onze medewerkers in Nigeria - onze vriend Emeka Ogazi - heeft hij medicijnen voorgeschreven. Deze zijn gezegend en de huidziekte is verdwenen. Wat mooi dat er zo gezorgd mag worden voor hen die, naar de mens gesproken, geen helper hebben! Dat is ook een Bijbelse opdracht! Wij lezen daarover dat de Koning der koningen dit doet (zie Psalm 72 vers 12) en wat Job deed. (Job 29 vers 12)

 

Naast anderen uitte ook deze man, Abraham Ozibo, zijn grote dankbaarheid naar onze stichting omdat hij door ons ondersteund werd zodat de opleiding tot arts afgerond kon worden. Op 18 december jl heeft hij daarvoor de eed afgelegd waarna hij de artsenbul kreeg uitgereikt. Wij ontvingen de uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn. Daarop hebben we gereageerd dat we er 'in gedachten' bij zullen zijn! 😉

 

Deze foto werd na het uitreiken van de bul gemaakt. Dr. Abraham Ozibo is één van de 104 personen die wij als stichting Mercy ondersteunen via het studiefonds. Nu mag hij zijn werk als arts beginnen. Wij hebben hem daarbij Gods zegen toegewenst.

 

Mocht u of jij personen of bedrijven weten die mee willen leven of geïnteresseerd zijn in het geven van hulp via een vertrouwd kanaal wat geleid wordt door vrijwilligers (dus in Nederland geen personeelskosten en huisvestigingskosten heeft) stuur dan gerust bovenstaande link door. Wij hebben de ANBI-STATUS. (Dat is van belang voor de belastingopgave)

Op deze manier draagt u/jij ook bij aan:
- de verspreiding van het Woord,
- het geven van hulp aan minderbedeelden,
- het verspreiden van informatie van nieuws over vervolging/lijden van het Nigeriaanse volk waarvan veel niet in de media komt (Ter info: in 2022 werden er ongeveer 5.000 christenen vermoord in Nigeria dat is bijna 90 % van alle christenen die wereldwijd in één jaar omgebracht werden)
- de bemoediging van velen die anders geen hulp zouden ontvangen maar nu nieuw perspectief krijgen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

 

Op bovenstaande foto staat één van de 290 kwetsbare personen - waaronder 125 weduwen - die wij via Channel of Hope vier keer per jaar mochten voorzien van levensmiddelen, de weeskinderen van schoolmiddelen en de weduwen kregen ook dit jaar weer een wrapper. (Dit is een wikkelrok)

Vorige week kwam de vernieuwde website van onze stichting online. Van diverse kanten ontvingen we felicitaties en bemoedigende reacties. Ook werden er tips en verbeterpunten doorgegeven. Voor dit alles onze welgemeende dank.

Daarnaast kregen we opvallend veel giften binnen, waaronder heel wat eindejaarsgiften. Nooit eerder waren dit er zoveel als nu. Mogelijk mocht de uitgebreide informatie op de website daar ook aan bijdragen.

Via deze weg daarvoor ook onze grote dank! Echt bemoedigend en hartverwarmend!!!

Boven dit alles danken we de HEERE God Die het in de harten gaf om stichting Mercy te gedenken en die ons ook de krachten schonk om dit verantwoordelijke vrijwilligers werk uit te voeren met de liefde die Hij ons schonk! SOLI DEO GLORIA!

Allen een goede zondag gewenst alsook de zegen van de HEERE voor 2024.

Namens het bestuur van stichting Mercy,
Teunis Rijneveld.


Nieuws: 16 december

Vrienden van Mercy,

We leven in de adventstijd. Nog 9 dagen en dan is het kerst. Met elkaar herdenken we dan de geboorte van de Zoon van God, Jezus Christus, Die kwam om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. (Lukas 19 vers 10) In de kerstnacht, toen de Vredevorst geboren werd, klonk de engelenzang: 'Ere zij God...en vrede op aarde'. Die ware vrede tussen God en de mens is gratis te verkrijgen bij die Vredevorst die er zo'n hoge prijs voor betaalde. Die vrede zal ook zijn uitstraling hebben tussen mensen onderling. Er komt een echt VREDERIJK. Nu leven we nog in een wereld waar zo'n 80 conflicten/oorlogen woeden. Hoe ingrijpend!

Juist gisteren kreeg ik een video uit Nigeria waarop te zien was hoe een jongeman gestenigd werd omdat hij van de Islam overgegaan was naar het Christendom en de Heere Jezus beleed als de Zaligmaker van de wereld.

Hoe vreselijk. Zulke videos delen wij gewoonlijk niet maar in Afrika gaat men daar anders mee om. Er werd bijgeschreven: 'De meest pijnlijke dood voor de zaak van Jezus Christus.'

Toen ik dit las moest ik denken hoe dat gebeurde met Stefanus. Hoe hij uitriep terwijl de stenen op hem neerkwamen: 'Heere Jezus, ontvang mijn geest'. Daarbij gebeurde het dat Stefanus, voordat hij stierf, met een luide stem, bad voor hen die hem ter dood stenigden. (Handelingen 7)

Hoe zou ik dit ervaren, als het met mij gebeurde? Dat vroeg ik mij af...🤔

Er is ook positief nieuws: twee weken geleden werd er opgeroepen tot gebed voor de mevrouw die te zien is op de foto: Rhoda Jatau, moeder van 5 kinderen. Omdat zij een video deelde waarbij de brute moord door moslim extremisten op de jonge christin Deborah Samuel werd veroordeeld- waar ik in het verleden over schreef - wachtte haar de doodstraf (zogenaamd vanwege godslastering) opgelegd door een Sharia gerechtshof. Zij zat achttien maanden in de cel en is vorige week, door bemiddeling van CAN, (Christian Association of Nigeria) vrijgelaten! De HEERE hoort en verhoort op Zijn tijd! 🙏

Hier een jonge moeder met haar baby van onze kerkelijke gemeente uit Ndeborofoke wiens huis ingestort is. Hoe mooi is het dat wij, en honderden anderen zoals haar die geen hoop hebben naar wereldse begrippen, via stichting Mercy mogen en kunnen steunen: met gebed en financieel! 🙏

Op deze video is te zien dat er een test wordt uitgevoerd, waarbij uitleg gegeven wordt, van het produceren van gas uit afval. Dit gas is dus gratis na de installatie van eenvoudige, daarvoor bestemde, middelen. Gas wat in de stad gebruikt wordt om op te koken maar voor velen nu (bijna of geheel) onbetaalbaar is geworden. De test is zeer geslaagd. Het ligt in de bedoeling om mensen op te leiden in een trainigscentrum in Abakaliki. Daar is veel interesse voor. De bouw en opzet van dit trainingscentrum wordt betaald vanuit st. Mercy omdat we hiermee bijdragen aan hulp voor mensen die het zeer moeilijk hebben. Ook bij dit project wordt het Woord verspreid. 📖 Begin volgend jaar DV hoort u hier meer van als dit project officieel geopend wordt.

Vorige week deelde ik bovenstaande poster. Ondertussen is de verkoop geweest en mag ik doorgeven dat deze zeer geslaagd was. Er is voor ruim €300 euro aan tweedehands boeken verkocht. Alles voor st. Mercy. Veel dank aan allen die hieraan een bijdrage leverden, in het bijzonder Lisette en Arianne.

PS: En de verkoop loopt nog steeds door. 😊 Het is zelfs zo dat tweedehands (kinder)boeken blijvend ingeleverd kunnen worden! 😉

Van harte wensen we alle deelnemers van onze WhatsApp groep met allen die met hen verbonden zijn een goede zondag en gezegende kerstdagen.

Dat we naast het herdenken van de komst van de Zaligmaker ook mogen stilstaan en door genade ook mogen uitzien naar Zijn wederkomst.

Veel dank voor het warme meeleven wat we op diverse manieren mogen ervaren!

Namens het bestuur van stichting Mercy,
Teunis Rijneveld.


Nieuws: 2 december

Vrienden van Mercy,

Gisterenavond nam ik deel aan een vergadering van de RZC. (Regionale zendingscommissie van de ZGG) Daar komen besturen van PZC's (Plaatselijke zendingscommissies) samen. Het was goed om daar te zijn en belangrijke punten met elkaar te delen. Eén van de punten die mij trof was de informatie dat er van de 8 miljard bewoners van de aarde er nog 3,4 miljard niet bereikt zijn met het Evangelie. Dat is 42.5 %. Nu moeten we niet gelijk de conclusie trekken dat daarom de Heere Jezus nog lang niet terugkomt. Het is namelijk zo (als voorbeeld) dat Turkije hoog op de lijst staat van de nu onbereikte volken terwijl daar het Evangelie o.a. door Paulus op vele plaatsen gebracht is. Alleen: Dat was generaties geleden. Het percentage van 42,4 gaat dan ook over mensen die NU leven. Tegelijk geeft het indringend aan dat er een zeer grote taak ligt voor een ieder die zich christen noemt.

Het leven van christenen gaat voor velen door diepe dalen. Tegelijk houden ze hoop omdat de HEERE hen bijstaat. Daarover is te lezen in het aangrijpende artikel wat vorige week in het ND stond. Weet dat van alle christenen die wereldwijd om het leven gebracht worden er bijna 90% (ongeveer 5.000) uit Nigeria komen! In de afgelopen maand november alleen al werden er 10 predikanten ontvoerd. Het indrukwekkende interview met een Nigeriaanse predikant is hieronder te lezen.

De positieve ontwikkelingen in Nigeria gaan ook steeds door. Hier worden, onder leiding van ds. Ofor die daar in het verleden een opleiding voor volgde, zonnepanelen aangebracht bij het weeshuis van de Nigeria Reformed Church. Deze worden bekostigd door Bijzondere Noden. Tegelijk krijgen studenten hier een praktische opleiding. Mooi om te zien!

Hier een foto van één van de ruim 100 personen die nu via Stichting Mercy kan studeren waar dit anders niet mogelijk was. Mevrouw Chinelo volgt een medische opleiding voor leidinggevenden. Voor DV 2024 zijn er 152 aanvragen ingediend. Leerlingen voor basisonderwijs t/m universiteir onderwijs.

Veel dank aan hen die al boeken inleverden. Inleveren voor de verkoop in Ermelo kan nog tot
maandag 4 december 11.00 uur bij mevr. J. (Janneke) de Jong, Rehoboth, Michelangelostraat 280 Rotterdam (tel. 06-38271085) of bij fam. T. J. (Teunis & Jenny) Rijneveld, Evenaar 27. Rotterdam (tel. 06-14968512)

Een vriendin uit Doetinchem verraste ons met bijgaande actie die zijzelf organiseert zonder dat wij ervan afwisten. Bijzonder leuk! Bestellen kan rechtstreeks bij Ali. (Zie poster) Voor Rotterdam e.o. & Ermelo e.o. kan dit ook bij Janneke de Jong (06-38271085 ) of Arianne Berkhout (06-40372894 ) of fam. T. J. Rijneveld.(06-14968512) Voor Rotterdam en Ermelo geldt bestellen svp voor 15 december.

Vorige week stuurde ik het nummer van de bankrekening van st. Mercy door op verzoek van diverse mensen. Daarop kreeg ik het verzoek of het ook mogelijk was om een link door te sturen waarmee heel eenvoudig een gift overgemaakt kon worden. Vanwege die goede vraag stuur ik onderstaande link nu mee hoewel het niet mijn gewoonte is om telkens om giften te vragen. Tegelijk doe ik het in het besef dat er niets voor onszelf bij is maar 100% voor de minderbedeelden in Nigeria. Voor dat goede doel zetten we ons in met het gebed dat dit eenvoudige werk mag bijdragen tot de uitbreiding van Zijn heerlijk Koninkrijk. Daarom gaat al onze hulpverlening ook samen met het doorgeven van het Woord. Het Woord wat zo onmisbaar nodig is, zowel voor ons als voor hen die hulp mogen ontvangen. 📖 Laten we met elkaar biddend staan om al het werk, wereldwijd, wat in Zijn Naam verricht mag worden!

https://pay.digiwallet.nl/consumer/unified-transaction/launch/58936/acce95a1-8bd1-11ee-9da0-ecf4bbbf5e30/0

Tot slot: Veel dank voor het gebed en al het andere meeleven wat wij, door Gods genade, mogen ervaren bij al het werk.

Allen een hartelijke groet en een gezegende zondag gewenst.

Namens het bestuur van stichting Mercy,
Teunis Rijneveld.