Waarom wij helpen (2)


Galaten 6:

10. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.

Jakobus 2:

15. Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel,
16. En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?

Kanttekening: alleen met woorden liefhebben en niet met de daad heeft geen nut voor de arme en ook niet voor degene die alleen met woorden liefheeft.

Waarom wij helpen (3)


Jakobus 1:

27. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.

Hebreeën:13:

3. Gedenkt de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk behandeld waart.

Onze oprichting


In 1988 werd T.J. Rijneveld (Teunis) als evangelist met zijn gezin uitgezonden naar Nigeria door de ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten).

Na dertien jaar daar gewerkt te hebben, keerde het gezin terug naar Nederland. Diverse keren bracht hij daarna een bezoek aan Nigeria. Door Gods genade was er met velen een band van liefde gegroeid. Tijdens zijn bezoeken werd hij geconfronteerd met de schrijnende armoede en het leed op allerlei gebied.

In 2018 bezocht Teunis met 4 broers opnieuw in Nigeria. Er werden vele verzoeken om hulp gedaan. Dit gaf een sterk verlangen om iets voor deze gemeenschap te doen. Eerst werd er vanuit de familiekring hulpverleend. Doordat er zoveel hulpvragen kwamen, groeide het werk de familie boven het hoofd.

Daarnaast wilden donateurs en sponsoren de projecten ondersteunen als ze ondergebracht werden in een stichting. Daarom werd in januari 2021 stichting Mercy opgericht als interkerkelijke stichting.

Onze naam


Teunis Rijneveld, die als evangelist werkzaam was in Nigeria, leidde in 1991 een begrafenis in Nigeria. Een moeder was overleden na de bevalling van haar eerste kind. Na de begrafenis werd hem gesmeekt het kindje mee te nemen omdat het anders zou overlijden. In die tijd kende men geen flesvoeding. Midden in de nacht, bij thuis komst, gaf hij de baby van drie pond aan zijn vrouw. Een couveuse was er niet.

De volgende dag kwam de vader die aangaf dat de baby Mercy moest heten. Hij vond dat het genade van God was, dat zij nog leefde.

Mercy betekent: genade, barmhartigheid, weldaad.

Na een aantal jaren is Mercy naar haar eigen vader terug gegaan die ondertussen hertrouwd was. Mercy had een ernstige vorm van chronische bloedarmoede. Toen Mercy zeven jaar was, kreeg ze malaria. Ze kreeg niet snel genoeg anti-malaria tabletten en is toen daaraan overleden.

Teunis Rijneveld heeft ook Mercy begraven. Ter nagedachtenis aan haar, is gekozen om de stichting “Mercy” te noemen.

Ons comité van aanbeveling


De volgende personen hebben zitting in het comité van aanbeveling:
Evangelist Johan Commelin (GG)
Ds. G. Clements (GG)
Ds. M.L. Dekker (GG)
Ds. J.M.J. Kieviet (CGK)
Ds. M. Klaassen (HHK)
Ds. C. Sonnevelt (GG)
Ds. H. G. van der Ziel (PKN)
Ds. J.B. Zippro (GG)
Ds. W.A. Zondag (GG)