Nieuws: 18 november

Vrienden van Mercy,

Wat is het een voorrecht om hulp te mogen bieden in een verscheurd land als Nigeria. Het land telt momenteel zo'n 220 miljoen inwoners. (Nederland telt bijna 18 miljoen inwoners) Het is het land met het hoogste aantal inwoners van heel Afrika. De gemiddelde leeftijd is in Nigeria erg laag: 18 jaar! Er zijn veel jongeren (ook ouderen) die geen werk hebben. De problemen zijn groot. Om er enkelen te noemen: in Nigeria zijn meer dan 8 miljoen mensen afhankelijk van hulp, ruim 3½ miljoen mensen zijn ontheemd, een kleine 90.000 mensen zijn er op de vlucht. Er wordt zoveel terreur uitgeoefend door diverse groepen waaronder Boko Haram. Deze week ontving ik nog een video van gewapende Fulani strijders - gekleed in militaire uniformen - die mensen gekidnapt hadden. Zij die gekidnapt waren werden gedwongen om familie te bellen voor het betalen van losgeld. Komt er geen geld dan wacht onthoofding. Hoe afschuwelijk ingrijpend!!! Toch mogen we in dit land de hoopvolle boodschap van het Evangelie doorgeven. Ondertussen zijn er ruim 400 Bijbels verstuurd en worden mensen opgeleid en aan werk geholpen.

Er zijn dit jaar 102 personen die kunnen studeren omdat ze in het Studiefonds van st. Mercy zitten. Het kost ons Nigeriaanse bestuur diverse dagen om met een ieder een persoonlijk gesorek te hebben. Op de foto die een dag of 10 geleden gemaakt is ziet u wachtende personen van de NRC te Ndeborofoke, Edomia, Anyadulogu die een verzoek om hulp ingediend hadden. Zij wachten om gehoord te worden. Voor komend jaar verwachten we meerdere aanvragen.
In Nigeria wordt hard gewerkt om de budgetten voor het komend jaar op tijd gereed te hebben.

Onze vriend Emeka Ogazi, heeft, naast het vele werk wat hij voor st. Mercy doet, ook een eigen bedrijf waar hij organische meststoffen produceert uit afval producten. Afgelopen week was hij gevraagd te spreken tijdens 2 bijeenkomsten voor landbouwers, georganiseerd door de overheid. Alle deelnemers kregen gratis een flink proefpakket van zijn organische meststoffen mee, bekostigd door de overheid. Deze broeder is nu bezig om een trainingscentrum op te zetten waar les gegeven wordt om biogas te produceren uit afvalstoffen. Dit trainingscentrum wordt ook als een éénmalig project door ons als st. Mercy gefinancierd.

Afgelopen woensdag tot en met vrijdag werd de Synode van de NRC gehouden. Ds. Sonnevelt met zijn vrouw is nu in Nigeria op bezoek. Gelijk ook om te spreken tijdens een ambtsdragers conferentie.

Het was in 1988 dat ondergetekende door ZGG werden uitgezonden naar de stad Abakaliki in Nigeria. Dat was voor het eerst dat ZGG een stadsevangelist uitzond. Nu wordt er vanuit de ZGG door ds. Zippro met onze zusterkerk - de NRC - meegedacht over verdere stadsevangelisatie. Ondertussen wordt er in diverse steden al door de NRC - de Nigeria Reformed Church - gewerkt. Zie voor het verslag over dit bezoek het artikel in onderstaande Paulus. Te lezen door middel van het aanklikken van onderstaande link.

Veel dank voor het warme meeleven ook voor de giften die regelmatig ontvangen mogen worden. Hartverwarmend.

Een gezegende zondag gewenst, namens het bestuur van stichting Mercy, Teunis Rijneveld.