Nieuws: 10 februari

Rotterdam, 10 februari 2024

Vrienden van Mercy,
We lezen regelmatig over kerkverlating. Een zeer verdrietige zaak. Toch horen en zien we ook met grote
vreugde dat er zijn die terugkeren naar de kerk. De HEERE zorgt voor Zijn eigen werk.

Tegelijk horen en zien we ook dat de
kerk groeit. In Azië, sinds 2020 met
2,11% per jaar en in Afrika met
2,6%. Als bedacht wordt dat het
aantal christenen in Afrika 734
miljoen bedraagt betekent dit een
jaarlijkse groei van ongeveer 19
miljoen personen. En dat ondanks
tegenwerking en vervolging.
Van die groei spreekt ook bijgaande
foto die ik pas kreeg. Alleen in
Onuenyim Iseke werden er door ds.
Ofor de afgelopen maand 11
personen gedoopt. Daarnaast
legden 8 personen belijdenis van
hun geloof af. Dit zijn dan ook
positieve en verblijdende berichten.
Op bovenstaande foto staat een
jonge weduwe met de naam
Comfort die hulp krijgt via
stichting Mercy om haar farm te
bewerken.
Zij is 1 van de vele weduwen die
via onze stichting hulp ontvangt.
Deze foto ontving ik vorige week naast 44 anderen in verband met het uitdelen van
hulpmiddelen onder andere met ‘gevulde emmers’ voor weduwen en weeskinderen.

De dankbaarheid
is van het gezicht
af te lezen!

Drie ontheemde meisjes die vanwege de
oorlog een microkrediet ontvangen via
stichting Mercy. Hun blijdschap is ook
onze blijdschap.

Op de foto hierboven
een dame die zich op
handen en voeten
voortbeweegt. Nooit
heeft ze kunnen lopen.
Namens onze stichting
wordt nu uitgekeken
naar een rolstoel die
ze nog nooit gehad
heeft.

Eergisteren, 8 februari 2024, stond het onderstaande verslag
in het Reformatorisch dagblad. Dat spreekt helaas voor zichzelf.
Mocht onderstaand voor u/jou niet te lezen zijn dan kan dat via deze
link: https://www.rd.nl/artikel/1052183-we-worden-vermoord-als-kippen-klagen-nigeriaanse-christenen Als dit niet lukt stuur dan svp een bericht naar ondergetekende
dan mail ik het alsnog apart toe.

Gisteren waren we gevraagd om een zendingsavond te houden in de Gereformeerde
Gemeente in Ede. Vandaar bovenstaande foto.
Naast de ervaringen van het zendingswerk wat we daar in de 13 jaar mochten doen, hoe
de HEERE een ‘Open deur ‘ gegeven had, was er ook een presentatie van st. Mercy.
Er was warme belangstelling
ook van veel jongeren!
Hiernaast een inkijkje via één van de
negen verkooptafels tijdens deze
zendingsavond. Zo waren er allerlei
producten te koop van zeep tot en met
plantjes en kaas. Daarnaast ook
nieuwe en tweede hands boeken.
Als u in uw gemeente ook een presentatie met PowerPoint wenst of voor de vrouwenvereniging,
bijeenkomst met ouderen of JV neem dan vrijblijvend contact op met ondergetekende.

D.V. komende woensdag en
donderdagmorgen is stichting
Mercy ook te vinden met
enkele stands bij de GBS in
Leerdam. Zie het bericht
hiernaast. Van harte
welkom op deze open dagen

Veel dank voor het warme meeleven wat we van
Diverse kanten ontvingen alsook voor de
financiële ondersteuning. Zeer gewaardeerd!
Een gezegende zondag gewenst.
Een hartelijke groet.
U kunt de Nigeriaanse
bevolking helpen door
een eenmalige gift of
periodieke gift te
doen. Onze stichting
heeft een ANBI status.

 

Namens het bestuur, Teunis Rijneveld.