Voorlichtingsfolder PDF

De PDF is te downloaden via de downloadspagina.
Deze is als PDF zo door te sturen aan belangstellende of zijn gratis te ontvangen bij één van onze bestuursleden:
Voorzitter: de heer T.J. Rijneveld,
Telefoonnummer: 06-14968512
e-mailadres: t.j.rijneveld@mercy-nigeria.nl
Penningmeester: de heer W.D. Berkhout
Telefoonnummer: 06-83966470
e-mailadres: w.berkhout@outlook.com
Secretaris: de heer M.J. Rijneveld
Telefoonnummer: 06-55805544
e-mailadres: k.rijneveld@vinkerijn.nl