Voorlichtingsbijeenkomsten en zangavonden

We organiseren zangvonden waarbij we voorlichting geven over het werk van stichting Mercy.
We geven voorlichting over ons werk met behulp van een PowerPoint aan kerkelijke gemeenten, zendingsverenigingen, studieverenigingen, jeugdverenigingen, vrouwenverenigingen, senioren bijeenkomsten, scholen, familiebijeenkomsten, e.d.
De voorlichtingsbijeenkomsten geven we met of zonder een verkoopstand.
Bel of mail naar onze contactpersoon, de heer T.J. Rijneveld.
Telefoon: 06-14968512.
E-mailadres: t.j.rijneveld@mercy-nigeria.nl