Waterproject

We hebben de kosten betaald voor het maken van drie waterputten en het bouwen van een zuiveringsinstallatie. In totaal was dit voor € 35.000.

In het dorp Amoji Nenwe dat ongeveer tweeduizend inwoners heeft, is een waterproject gestart. Sinds 1985 is daar geen schoon drinkwater. Men putte uit een vies meertje waardoor mensen ziek werden en soms stierven.
Er zijn drie putten van ongeveer 120 meter diep geboord. De eerste boring gaf niet genoeg water en de tweede gaf wel veel water maar het water was te zout. Daarom is er een zuiveringsinstallatie gebouwd. Toch moest er in 2023 nog een derde put geboord worden, omdat de voorgaande twee putten niet voldoende water opbrachten in het droge seizoen. In Nigeria komt het veel voor dat men meerdere keren moet boren voordat er voldoende wateropbrengst is.

Op 2 januari 2023 is de tweede waterput en zuiveringsinstallatie geopend in het bijzijn van de ‘President General’ en zijn medebestuursleden. Deze zijn te vergelijken met een burgemeester en wethouders in Nederland. Dominee Chukwuma Ofor mediteerde bij deze opening over Johannes 4 vers 13 en 14: Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten; Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
De dorpelingen waren en zijn bijzonder dankbaar voor dit uitgevoerde project.

Ga terug naar alle projecten