Verspreiding van het Woord

Bij alle projecten mogen we het Woord van God doorgeven. Via de personen aldaar maar ook via de honderden Bijbels die op ons verzoek, via de Gereformeerde Bijbel Stichting, daar zijn heen gestuurd. Naast de Bijbels zijn er ook honderden boekjes voor kinderen verzonden met Bijbelverhalen. Daarnaast ook boekjes voor catechetisch onderwijs in de gevangenis alsook andere lectuur. Zie daarvoor bijgaande foto’s. Ook dit jaar ligt het in de bedoeling om meerdere Bijbels te verzenden.

  • De uitvoerders van de projecten geven bij elk project het Woord van God door.
  • Honderden Bijbels worden in Nigeria verspreid met behulp van de Gereformeerde Bijbelstichting.
  • Honderden boekjes met Bijbelse vertellingen voor kinderen worden in Nigeria verspreid
  • We verspreiden boekjes voor het catechetisch onderwijs in de gevangenis.
  • We verspreiden daarnaast ook diverse andere christelijke lectuur

We willen dit jaar meer Bijbels verzenden.

Ga terug naar alle projecten