Studiefonds

We betaalden in 2023 het schoolgeld van 103 leerlingen en studenten die dat zelf niet konden betalen. Het betreft leerlingen op de basisschool en in het vervolgonderwijs, en studenten die hoger onderwijs volgen.

Voor 2024 is dit project op € 19.300,00 begroot.
Ieder die een studie wil volgen, moet een aanvraag indienen bij de commissie (het lokale bestuur) van ons studiefonds. Er wordt een persoonlijk gesprek gevoerd met de aanvrager met behulp van een ingevulde vragenlijst.
De hoogte van het schoolgeld is per school of universiteit verschillend. De onderwijsinstellingen worden door de commissie benaderd.
Als een aanvraag wordt gehonoreerd, dan is een leerling verplicht een workshop te volgen. In deze workshop wordt voorlichting en adviezen gegeven over onder andere de gevaren van drugsgebruik. Ook wordt besproken wat de consequenties zijn van hun christenzijn. Ds. Iziogo, predikant van de Nigeria Reformed Church, was tijdens de laatste workshop een van de sprekers. Ook was de minister van onderwijs van de provincie Ebonyi aanwezig.
De afspraak is dat jaarlijks een gelijkwaardige workshop wordt gehouden.
De commissie volgt van iedere leerling de studieresultaten.

In 2022 steunden we 27 leerlingen. Voor 2023 waren dat er 103. Voor 2024 zijn dat er 152 met een begroting van €19.300. Van basisonderwijs tot en met universitair onderwijs.

Ga terug naar alle projecten