Project “Laptops voor de gedetineerden in Abakaliki”.

We bekostigen het verzenden van 25 laptops die ons kosteloos ter hand zijn gesteld. De gedetineerden gebruiken deze voor hun (theologische) studie.
Voor 2023 is dit project op ongeveer € 1.000,00 begroot.
De gevangenisautoriteit heeft om laptops gevraagd voor de gevangen. De gevangenen gebruiken die voor hun universitaire studie. De laptops worden ook gebruikt voor de theologische studie die in gevangenis gestart is.

We hebben 25 laptops ontvangen. Ze zijn gratis nagekeken door JoJuElectronics te Spankeren.

Dit is een jonge onderneming die werkt aan het tegengaan van verspilling van elektronische apparaten. Hun website is te vinden onder https://jojuelectronics.nl/

Zij steunen ook diverse goede doelen waaronder stichting Mercy-Nigeria.

Ga terug naar alle projecten