Onze uitvoering

De voorzitter van stichting Mercy verbleef dertien jaar met zijn gezin in Nigeria. Hij heeft daar gewerkt als evangelist. Daarvoor was hij in 1988 uitgezonden door de ZGG, dat is de Zending van de Gereformeerde Gemeenten. Sinds zijn terugkeer in 2001 is hij er nog diverse keren op bezoek geweest. Zodoende is hij bekend met de cultuur aldaar en heeft hij er ook zeer veel contacten. Dit is, zeker in Nigeria, van grote waarde omdat het van groot belang is met mensen te werken waar we vertrouwen in hebben. Voor de samenwerking zijn er, naast de persoonlijke contacten, drie verschillende commissies die namens stichting Mercy veel uitvoerende werkzaamheden verrichten. Als bestuur van stichting Mercy hebben wij het volste vertrouwen in deze commissies. Al deze drie commissies staan officieel geregistreerd in Nigeria. Meer informatie over de werkzaamheden van deze commissies is te vinden bij de onderstaande projecten.

Hieronder staan 12 projecten waar we in 2023 mee bezig geweest zijn. De uitgaven bedroegen daarvoor rond de €82.000. Voor DV 2024 Zijn een aantal doorlopende projecten uitgebreid en éénmalige projecten afgerond. Ook zijn er nog nieuwe plannen waar wij mee bezig zijn. Deze nieuwe plannen zijn gericht op kooktoestellen die veel minder ongezond zijn en minder gevaarlijk dan koken op ‘open vuur’, daarbij kan één kooktoestel één ton aan CO2 per gezin per jaar besparen waarbij ook een grote reductie geldt op de brandstof en op de kooktijd. Als dit door kan gaan worden de totale uitgaven voor het komend jaar begroot op €92.500. Zie voor de specificatie de informatie die geschreven staat per project. Wij zijn echt verwonderd dat we deze mogen uitvoeren terwijl we nog maar een hele jonge stichting zijn. Stichting Mercy is opgericht in 2021 nadat eerst in familieverband hulp geboden werd. Wij ervaren dit als een groot voorrecht en een grote zegen van de HEERE! Het stichtingsbestuur wordt niet betaald voor het werk wat zij verrichten. Dat is ook overeenkomstig hun wens. Het werk wordt uit liefde en met bewogenheid voor onze naaste gedaan. Wel ontvangen de bestuursleden een vrijwilligers vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze vrijwilligersvergoeding storten zij, volgens afspraak, weer in zijn geheel terug als gift voor stichting Mercy. Uiteraard mogen gemaakte kosten gedeclareerd worden. Overigens zijn er voor Stichting Mercy in Nederland ook geen kosten voor kantoor en dergelijke omdat er vanuit huis gewerkt wordt.

Ga terug naar alle projecten