Microkredieten

We geven financiële ondersteuning als een praktijkopleiding wordt gevolgd voor bijvoorbeeld kapper, lasser, monteur, schoenmaker.
We geven een microkrediet (een gift als startkapitaal), zodat mensen zich in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
We coachen bij het opzetten van een bedrijf.
Voor 2024 is dit project op € 15.500,00 begroot.

We stimuleren om in eigen levensonderhoud te voorzien. In 2022 kregen 4 personen een microkrediet.
Van één persoon was zijn oogst verloren gegaan vanwege een overstroming. Hij kon zijn gezin dat uit 6 personen bestaat, niet onderhouden. Door hem een microkrediet te verstrekken, kon hij yams planten die een prachtige oogst opleverde.
Een weduwe kreeg een microkrediet om zaaigoed te kopen. Een ander kreeg het om een winkeltje te starten, en nog een ander om handel ermee te drijven.
Voor 2023 gaven we 40 microkredieten aan mensen om een eigen bedrijf te starten zoals kapper, lasser, monteur, bakker e.d. Ook voor 2024 zijn de afspraken gemaakt om 40 microkredieten te geven aan hen die een eigenbedrijf willen starten nadat we voor hen ook de opleiding betaald hadden. Hiervoor is € 15.500 begroot.

Ga terug naar alle projecten