Hulp aan weduwen, wezen en kwetsbare kinderen

We gaven in 2023 voedsel en kleding aan 285 weduwen, wezen en kwetsbare kinderen.
We betalen het schoolgeld voor de kinderen.
We dragen financieel bij als de kosten voor de medische zorg niet betaald kunnen worden.
We geven een Bijbel en de weeskinderen ontvangen boekjes met Bijbelse vertellingen.
Voor 2024 is er een aanvraag ingediend van €28.000 voor 341 weduwen, wezen en kwetsbare kinderen.

We geven hulp via de officieel geregistreerde hulpverleningsinstantie in Nigeria: Channel of Hope.
Weduwen, wezen en kwetsbare kinderen hebben het in Nigeria over het algemeen heel erg moeilijk. Zij hebben geen sociale voorzieningen zoals wij die in Nederland hebben.
We betalen het schoolgeld voor de kinderen, omdat zij anders geen opleiding kunnen volgen.
Vier keer per jaar bezoeken commissieleden van Channel of Hope (Kanaal van Hoop) deze weduwen, wezen en kwetsbare kinderen op vier verschillende locaties. Een van de predikanten van de Nigeria Reformed Church houdt daarbij een Bijbelse meditatie.
Het bestuur van stichting Mercy ontvangt regelmatig verslagen en foto’s van deze bijeenkomsten.

Ga terug naar alle projecten