Gevangenisproject “Welfare Prison Ministry”

We geven Bijbels en christelijke lectuur aan de gevangenen.
We kopen medicijnen die in de gevangenis ontbreken.
Voor 2024 is dit project op € 4.000,00 begroot.

Iedere zondag wordt in de gevangenis van Abakaliki en in die van Afikpo, dat 32 kilometer verder ligt, het Woord gebracht. In deze 2 gevangenissen verblijven meer dan 2.000 personen. Oorspronkelijk waren deze 2 gevangenissen opgezet voor totaal zo’n 450 gedetineerden.

In de gevangenis van Abakaliki is een begin gemaakt met het opzetten van een theologische studie. We werken samen met het Nigeria Reformed Theological College. Iedere week gaat een predikant of ouderling, met anderen, er heen om les te geven.

De commissie voor het gevangeniswerk ziet toe of de afspraken nagekomen worden.

Ga terug naar alle projecten