Bouwen van een bio-digester en een kliniek

  • We bekostigen het bouwen van een biovergister.
  • We bekostigen het renoveren van de oude kliniek.
  • Voor 2023 is dit project op € 6.883,00 begroot.

Voor de gevangenis van Afikpo is gevraagd een biovergister te bouwen, die alles wat in de riolering terechtkomt, omzet in gas wat geschikt is om op te koken.

Ook is gevraagd de bestaande kliniek in de gevangenis te renoveren, omdat de huidige kliniek op instorten stond. De overheid deed en doet hier al vele jaren niets voor. Beide projecten zijn in 2023 gerealiseerd.

Ga terug naar alle projecten